• Şerifali Mah. Hendem Cad. No:38 D:2 Ümraniye/İstanbul

Güç Sistemi Dengeleyicisi (PSS)

Ünite gücü 75MW ve üzeri konvansiyonel tip ünitelerde veya toplam kurulu gücü 300 MW ve üzeri olan konvansiyonel tip santrallerin ünitelerinde enterkonnekte şebeke sisteminde ortaya çıkabilecek 0-5 Hz arasındaki düşük frekanslı elektromekanik salınımlarına karşı otomatik gerelim regülatöründe elektriksel sönümleme sağlama özelliğine sahip ve ENTSO-E sistemi bağlantısıyla birlikte ortaya çıkan düşük frekanslı bölgelerarası salınımları sönümleyebilen bir güç sistemi dengeleyicisi bulunmalıdır.

Ünite 75 MW ve üzeri konvansiyonel tip ünitelerde veya toplam kurulu gücü 300 MW ve üzeri olan konvansiyonel tip santrallerin ünitelerinde, bağlantı anlaşması imzalanmadan önce kullanıcı tarafından TEİAŞ'a ünitenin ikaz sistemi, güç sistemi dengeleyicisinin teknik özellikleri, güç sistemi dengeleyicisinin blok şeması ve IEEE modeli, otomatik gerelim regülatörü ve bunların kararlı durum ve dinamik performansları ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve teknik özellikler Ek-12'de belirtildiği şekilde Güç sistemi dengeleyicisi ayarları TEİAŞ'ın gerekli gördüğü durumlarda, Ek-12'de belirtilen ayar prosedürüne uygun olarak kullanıcı tarafından yapılır. TEİAŞ isterse bu ayar çalışmalarında gözlemci bulundurabilir.

Hükmü gereği ünite gücü 75MW ve üzeri konvansiyonel tip ünitelerde veya toplam kurulu gücü 300 MW ve üzeri olan konvansiyonel tip santrallerin ünitelerin de Güç Sistemi Dengeleyicisi (Power System Stabilizer, PSS) Bulunması zorunludur. PSS'lerin, Elektrik Şebeke Yönetmeliği EK-12'de belirtilen kriterler doğrultusunda güç salınımlarını sönümlendirecek şekilde parametre ayarlarının yapılarak aktif halde işletilmesi gerekmektedir.