• Şerifali Mah. Hendem Cad. No:38 D:2 Ümraniye/İstanbul

Reaktif Güç Kontrolü

İletim ve dağıtım sistemine bağlı lisanslı tüm üretim tesislerinin aşırı ikazlı olarak 0.85 ve düşük ikazlı olarak 0.95 güç faktörleri arasında otomatik gerilim regülatörü vasıtasıyla sürekli olarak ve/veya öncelikle BYTM ve ardından iletim veya dağıtım sistem işletmecisinin talimatları doğrultusunda reaktif güç kontrolüne katılımları zorunludur. Ancak, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerinin EPŞY EK-18'de belirtilen sınırlar dâhilindeki güç faktörü değerleri için her noktada çalışabilir olmaları zorunludur. Bu reaktif güç değerlerinenominal çıkış gücü ve minimum kararlı üretim düzeyleri arasındaki her noktada gerektiğinde ulaşabilir olmasını sağlayacak. Senkron Kompansatör olarak çalışma esaslarında Senkron kompansatör olarak çalışarak reaktif güç destek hizmeti sağlayan ünite/üniteler;

 

  • Sıfır güç faktörü ile çalışabilecek,
  • Termik üniteler, aşırı ikaz ile çalıştırıldığında nominal güçlerinin % 75'ine kadar reaktif güç verebilecek, düşük ikaz ile çalıştırıldığında ise % 30'una kadar reaktif güç çekebilecek,
  • Hidroelektrik üniteler, aşırı ikaz ile çalıştırıldığında nominal güçlerinin % 75'ine kadar reaktif güç verebilecek, düşük ikaz ile çalıştırıldığında ise % 60'ına kadar reaktif güç çekebilecek.