• Şerifali Mah. Hendem Cad. No:38 D:2 Ümraniye/İstanbul

Sekonder Frekans Kontrolü

Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği EK-17B Sekonder Frekans Kontrol Performans Testleri'nde belirttiği itibariyle, santralin sekonder frekans kontroluna katılımı amacıyla santralda gerçekleştirilmesi gereken arabirimin/sistemin tasarım dökümanı TEİAŞ'a sunularak TEİAŞ tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Bu testlerde, santralda gerçekleştirilmiş olan Otomatik Üretim Kontrol Sisteminin/Arabiriminin fonksiyonel özellikleri ve insan makine arayüzü (ekran görüntüleri, vb) ile Milli Yük Tevzi Merkezinde bulunan Otomatik Üretim Kontrol (AGC) programı vasıtasıyla SCADA Sistemi üzerinden veya MYTM simüle edilerek RTU üzerinden gönderilen ayar değerlerinin santralın sekonder frekans kontroluna katılım performansı test edilir.
 
  • AGC programı tarafından SCADA Sistemi vasıtasıyla periyodik olarak gönderilen "PD Validity" sinyalinin santralda alındığı ve doğru bir şekilde kullanıldığı,
  • Ayar değerlerinin ünitelere çalışma konumları (AUTO/MAN) dikkate alınarak doğru bir şekilde dağıtıldığı,
  • Santralda kurulan Otomatik Üretim Kontrolu Sistemi/Arabirimi İnsan Makine Arayüzünde (HMI) görüntüsündeki gerekli değerler,
  • Alarm ve konum bilgilerinin santralda doğru bir şekilde üretildiği ve bu bilgilerin RTU üzerinden TEİAŞ Yük Tevzi Merkezine gönderildiği testi yapılır.
  • Santral/blok/ünite sekonder frekans kontrol testleri, üniteler primer frekans kontroluna katılırken ve üniteler primer frekans kontroluna katılmadan olmak üzere iki ayrı işletme koşulunda MAXC ve MINC arasında yük alma ve yük atma gerçekleştirilir.
 
 
Testler Sırasında:
Milli Yük Tevzi Merkezinden veya simüle yazılımdan gönderilecek ayar değeri.
Sistem frekans değeri.
Santral/blok/ünitenin aktif güç üretimi.
Ünitelerin aktif güç üretimleri
Alarm ve konum bilgileri kayıt edilir.
 
 
Sekonder frekans kontrol hizmeti sunan ünite, blok veya santralin çıkış gücündeki değişimin başlaması için maksimum tepki süresi 30 saniye olmalı ve testler sonucunda belirlenen yüklenme hızına uygun olarak istenen üretim düzeyine erişilmelidir. Sekonder frekans kontrol hizmeti sağlayacak ünitelerin yüklenme hızı yakıt tipine bağlı olarak aşağıdaki şekilde olmalıdır:
 
  • Motorin, fuel oil ve doğal gaz yakıtlı üretim tesisleri için nominal gücün dakikada en az %6'sı kadar,
  • Rezervuarlı hidroelektrik üretim tesisleri için nominal gücün saniyede %1.5 ile %2.5'u arasında,
  • Yakıt olarak taş kömürü kullanan üretim tesisleri için nominal gücün dakikada %2 ile %4'ü arasında,
  • Yakıt olarak linyit kullanan üretim tesisleri için nominal gücün dakikada %1 ile %2'si arasında.