• Şerifali Mah. Hendem Cad. No:38 D:2 Ümraniye/İstanbul

Endüstriyel Kalibrasyon

KALİBRASYON HİZMETLERİ

kalibrasyon, bilinen şartlar (sıcaklık, nem, basınç, gürültü, toz vb.) altında bir standart ve/veya sistem kullanılarak test ve ölçüm işlemlerinin sapmaların belirlenmesi ve raporlanması faaliyettir.

 
KALİBRASYON NEDİR?
Belirli ve kontrol edilebilen çevre koşulları altında, ölçüm cihazları, ölçüm sistemleri ve kaynak cihazlarının, ölçüm standartları veya referans cihazlar ile değerlerinin karşılaştırılıp bu değerler arasındaki sapmanın tespit edilmesi ve sapmaya etki eden her türlü bileşenin hesaplanması ile gerçekleştirilen işlemlerdir.
 
KALİBRASYON İLE NELER KAZANABİLİRİZ?
  • Üretim aşamasındaki tüm işlemlerinizin kalitesini ve güvenirliğini arttırabilirsiniz.
  • İmal ettiğiniz ürünlerinizin kalitesini arttırarak müşteri memnuniyetini sağlarsınız.
  • Üretimde oluşabilecek ve size zarar olarak geri dönecek her türlü kayıpları önleyebilirsiniz.
  • Üretimin her aşamasında doğru ve kesin teşhisi koyabilirsiniz.
  • Doğru teşhis ile şirketinizin ürün maliyetlerini azaltabilirsiniz.
  • Toplumumuz genel olarak cihazlarının yanlış ölçüm yapabileceklerini hep göz ardı etmektedir. Cihazların çalışır durumda olması yeterli görülür, cihazların işlevlerinin yerine getirmemesi durumunda ise servisine gönderilip tamir ettirilmesi ile yetinilir, yeni cihazların bile kalibrasyon yapılması gerektiği bilinmemektedir. Hatta tamir ve ayar işlemi de kalibrasyon gibi algılanmaktadır. Kalibrasyon ayar değildir.
 
KALİBRASYON NE ZAMAN YAPTIRILMALIDIR?
  • Cihaz ilk alındığında,
  • Tamir, ayar ve bakım sonrasında,
  • Cihazın ölçüm sonuçları ile ilgili herhangi bir şüphe oluştuğunda, periyodik olarak belirlenen zamanlarda (örneğin her yıl)
 
AKREDİTASYON NEDİR?
Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (kalibrasyon sertifikaları) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.